مصلی امام خمینی(ره) به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب ۳۲ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ریاست محسن جوادی؛ رئیس شورای سیاست‌گذاری روز چهارشنبه(۱۹

ادامه