شرکت بیش از ۷۰۰۰ نفر در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)/ استقبال بالای خارجی‌ها از مسابقات

به گزارش خبرنگار فعالیت‌های قرآنی خبرگزاری فارس یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) در بخش بانوان با شرکت بیش از ۷ هزار شرکت‌کننده در

ادامه